علی محمد روستا در محل اجرای این پروژه که تلاقی جاده پاتاوه – دهدشت و یاسوج-اصفهان است، گفت که برای این پروژه ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
وی عنوان کرد به همت دولت جاده ملی پاتاوه -دهدشت تکمیل و زیربار ترافیک رفت و پیگیر نواقص آن هستیم.
معاون عمرانی استانداری افزود: پس از رفع موانع و مشکلات با پیگیری انجام شده تجهیز کارگاه و استقرار ماشین آلات صورت گرفته است.
روستا بیان کرد: مشکل معارضات محلی، جابجایی پایه های برق فشار قوی و مسیر دسترسی روستای همجوار نیز بررسی و مقرر شد که اداره برق ظرف حداکثر یک هفته طرح جابجایی پایه های برق را ارائه دهد.
معاون عمرانی استانداری ادامه داد: مشاور کار باید با اصلاح اولیه هندسی طرح، مسیر دسترسی به سمت سی سخت و روستای گندی خوری را نیز پیش بینی کند تا تردد مردم با مشکل مواجه نشود.

انتهای پیام